تحقیق ها و نمونه سوالات پودمان رشته مدیریت خانواده

تحقیق ها و نمونه سوالات پودمان رشته مدیریت خانواده کاردانی و کارشناسی

تحقیق ها و نمونه سوالات پودمان رشته مدیریت خانواده

تحقیق ها و نمونه سوالات پودمان رشته مدیریت خانواده کاردانی و کارشناسی

تحقیق ها و نمونه سوالات پودمان رشته مدیریت خانواده کاردانی و کارشناسی - تحقیق رشته مدیریت خانواده - تحقیق های دانشگاه علمی کاربردی - تحقیق ساتب -

بایگانی

تحقیق ها و نمونه سوالات رشته مدیریت کسب و کار

برای پیدا کردن تحقیق های دیگر از منوی جستجوی سایت bamafile.com استفاده کنید

موضوع تحقیق

نام درس

عنوان پودمان

آشنایی با مفاهیم سنجش قدرت نام های تجاری

درس اصول بازاریابی و مبانی برند

پودمان امور بازاریابی

 درس بازارشناسی و رقابت سنجی

 

برند و ویژگیهای آن

تحقیق درس زبان تخصصی کسب و کار شامل ترجمه یک گزارش خبری

درس زبان تخصصی کسب و کار

نظریه های مربوط به مخاطبان وسایل ارتباط جمعی

درس مخاطب شناسی و مهارت پرسشگری

****

اصول مذاکرات و مکاتبات خارجی

 

درس مکاتبات خارجی

پودمان امور بازرگانی

تهیه و تشریح یک نمونه قرارداد خرید داخلی و خارجی

درس مبانی خرید

صنعت نفت مواد خوراکی

درس بازرگانی داخلی

ضمانت نامه های شرکت در مناقصه

 

درس ضمانت نامه های ارزی

گواهی بازرسی

 

درس اسناد حمل در بازرگانی خارجی

معرفی سازمان جهانی گمرک

 

درس مقررات صادرات و واردات کالا

*****

اهمیت تبلیغات در تجارت

 

درس جعبه ابزار تبلیغات

پودمان امور تبلیغات

خلاقیت چیست تکنیک های خلاقیت

 

درس خلاقیت و ایده پردازی

نظریه ی ارتباطات و تحول تاریخی (رسانه و مدرنیته)

 

درس رسانه شناسی

نقش تبلیغات در صنعت گردشگری

 

درس پیام نویسی در تبلیغات

 

*******

تنظیم هدف و مدیریت زمان در فروش

درس اصول و مبانی فروش

پودمان امور فروش

عمر مهندسی فروش در دنیا و مدل های اجرائی آن

درس تکنیکهای فروش

فرایند استراتژیک فروش حضوری

درس مدلهای فروش

********

تحقیق درس اصول حسابداری

درس اصول حسابداری

پودمان امور مالی

آشنایی با حسابداری مالی

درس اصول حسابداری مالی

حسابرسی عملیاتی

درس اصول حسابرسی

قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

درس حسابداری پیمانکاری

 مبانی حسابداری شرکتی

درس حسابداری شرکتها

فرار مالیاتی

درس حسابداری مالیاتی

حقوق کارفرما تحقیق

درس آشنایی با قانون تجارت و چک

 حقوق کارفرمایان

درس آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل تحقیق

درس مدیریت مالی

مروری بر اصول حسابداری صنعتی

درس اصول حسابداری صنعتی

**********

اصول برنامه ریزی

درس اصول برنامه ریزی

پودمان سرپرستی کسب و کارهای کوچک

اصول سرپرستی

درس مهارتهای حرفه ای سرپرستی

بهداشت روانی در محیط کار

درس کارپژوهی و بهداشت روانی در کار

تحقیق درس اصول و مهارتهای برقراری ارتباط

درس اصول و مهارتهای برقراری ارتباط

********

فضیلت های اجتماعی و رذایل اخلاقی

درس اخلاق اسلامی

پودمان دروس عمومی

زندگینامه حافظ شیرازی

درس فارسی

فقر در جهان در جوامع بشری

درس زبان خارجی

معاد و زندگی پس از مرگ

درس اندیشه اسلامی 1

نقش جمعیت و راه های افزایش جمعیت

درس دانش خانواده و جمعیت

ورزش و نقش آن در بهبود بیماری ها

درس تربیت بدنی

*************

تحقیق درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

پودمان مهارتهای مشترک

حق و مسئولیت پذیری

درس اخلاق حرفه ای

خدمات بانکداری الکترونیک

درس خدمات الکترونیک

فرهنگ کارآفرینی سازمانی

درس کارآفرینی

**********

 

برند و ویژگیهای آن

تحقیق

تحقیق آماده

تحقیق ساتب

تحقیق مدیریت خانواده کاردانی

تحقیق ها و نمونه سوالات رشته مدیریت کسب و کار

تحقیق ها و نمونه سوالات کاردانی

تحقیق ها و نمونه سوالات کاردانی مدیریت

تحقیق ها و نمونه سوالات کاردانی مدیریت خانواده

تحقیق ها و نمونه سوالات کارشناسی مدیریت خانواده

تحقیق پودمان

تحقیق کاردانی

تحقیق کاردانی مدیریت خانواده

تحقیق کارشناسی مدیریت خانواده

تهیه تحقیق

دانلود تحقیق

درباره من و روشهای دیگر تهیه تحقیق ها

درس اصول بازاریابی و مبانی برند

درس بازرگانی داخلی

درس زبان تخصصی کسب و کار

درس ضمانت نامه های ارزی

درس مبانی خرید

درس مخاطب شناسی و مهارت پرسشگری

درس مکاتبات خارجی

رشته مدیریت کسب و کار

روشهای دیگر تهیه تحقیق ها

ساتب

ساتب تحقیق

سوالات

سوالات کاردانی

سوالات کاردانی مدیریت خانواده

سوالات کارشناسی مدیریت خانواده

علمی کاربردی

مدیریت خانواده

نمونه سوال

نمونه سوالات

نمونه سوالات کاردانی مدیریت خانواده

نمونه سوالات کارشناسی مدیریت خانواده

پودمان امور بازاریابی

پودمان امور بازرگانی

پودمان امور تبلیغات

پودمان امور فروش

پودمان امور مالی

پودمان دروس عمومی

پودمان سرپرستی کسب و کارهای کوچک

پودمان مهارتهای مشترک

کاردانی

کاردانی مدیریت

کاردانی مدیریت خانواده

کارشناسی

کارشناسی مدیریت خانواده